Welkom op De Oosthof

Buurthuis de Oosthof kent al een langere geschiedenis, met diverse beheergroepen en een andere eigenaar. 

Toen het gebouw in 2018 werd verkocht aan Volkshuisvesting ontstond een nieuwe situatie. Er werd een bestuur gevormd van bewoners, oud-bewoners en gebruikers die samen met vrijwilligers het buurthuis nieuw leven wilden inblazen. 

In februari 2019 is Stichting Bewonersbedrijf De Oosthof opgericht en is het bestuur officieel geworden. 

Er stonden forse uitdagingen voor het nieuwe bestuur te wachten. Het pand is slecht onderhouden en niet erg duurzaam. Dankzij de inbreng van vele vrijwilligers is het wel opgeknapt en heel gezellig geworden. Met behulp van de groengroep is de tuin fantastisch onderhouden. 

Met hulp van het Team Leefomgeving is er een belangrijke impuls gekomen in de vorm van een beheerder. Volkshuisvesting heeft al diverse verbeteringen aan het pand aangebracht en heeft ook buiten de verlichting aangepast. Wij zijn als bestuur erg blij met alle hulp. 

Naast de wekelijkse activiteiten die in de Oosthof plaats vinden (Vaste gebruikers) zijn er ook incidentele bijeenkomsten, zoals burendag, pubquizzen, rommelmarkt, kledingmarkt, bingo`s en eetmomenten (Activiteiten)
Er is energie en inbreng om van het Buurthuis de Oosthof weer een bruisend en actief huis van de buurt te laten worden.  

 

Ideeën altijd welkom

Heeft u misschien zelf een idee om iets voor of met de buurt te organiseren in de Oosthof of wilt u als vrijwilliger meehelpen, dan kunt u altijd contact opnemen met buurthuis de Oosthof.