Groengroep De Oosthof

Vanaf de oprichting van Stichting Bewonersbedrijf De Oosthof is de groengroep als kleine zelfstandige club erg betrokken bij alles wat te maken heeft met de tuinen, bloem idylle en de directe omgeving van buurthuis De Oosthof.

De groengroep bestaat uit een aantal leden. De taken binnen de groep zijn goed verdeeld en de onderlinge verhoudingen zijn erg prettig. 

De tuin bij De Oosthof is zodanig ingesteld dat bezoekers van het buurthuis de tuin in kunnen lopen en kunnen genieten wat op dat moment in de bloei staat.  

Vanaf dit jaar (2020) komt er meer accent te liggen op bloemen naast de bestaande bakken met kruiden en groenten. Daarnaast is nog door een lid van de groep een korenveldje aangelegd met oude graansoorten. 

De tuin is in tegenstelling tot de periode Diagonaal geen pluktuin meer en er mag ook niet meer zonder toestemming van een lid van de groengroep, kruiden en of bloemen / fruit geplukt worden.

Waar de groengroep ook heel bewust mee bezig is , is de verbinding met de tuin en de aangrenzende vlinder idylle. Er zijn dusdanig gewassen geplaatst dat er een enorme variatie aan vlinder- en bijensoorten te zien zijn. Bovendien zijn wij ook zeer trots dat enkele soorten tulpen, bloemen zich al vroegtijdig in alle glorie laten zien.

Bij ingang van de tuin is een bord geplaatst met daarop de regels voor het betreden van de tuin.

Als je groene vingers hebt, tijd om te genieten van tuinieren kom dan gerust bij ons langs.

We hebben geen vaste dag in de week, maar we zijn er meestal in de middag. 

Vragen of suggesties zijn altijd welkom: groengroep@deoosthof.com


De akker wordt klaargestoomd om ingezaaid te worden , werkzaamheden van 17-02-2022.

10-6-2021 begonnen met opschonen stuk tussen spelcontainer en kinderopvang.


Vandaag (1-4-2021)heeft Cor van onze groengroep op deze mooie zonnige dag de oude cultuur granen gezaaid.
Van links naar rechts zijn dat haver-blanke emmer-twee koren-rode emmer-egel tarwe en witte-emmer.
Na het zaaien maar meteen alles goed water gegeven want dat was wel nodig met deze temperaturen.

Buurtmoestuin De Oosthof: groene oase klaar voor tuinseizoen.(16-03-2021)

Bij Buurtmoestuin De Oosthof in Presikhaaf aan de Kinderkamp 9 zijn ze helemaal klaar voor de lente.  In de eetbare natuurtuin staan beleven, ontmoeten en vooral genieten met de buurt centraal. Vrijwilligers van de tuin namen deze week een zadenpakket in ontvangst van Natuurcentrum Arnhem om de start van een nieuw tuinseizoen in te luiden.

Natuurcentrum Arnhem begeleidt en ondersteunt groene initiatieven in de stad en in de wijk. Scholen, bso’s en buurtverenigingen die (willen) moestuinieren krijgen kosteloos advies over de organisatie en de inrichting van de tuin. Ook wordt er een tuinkalender gemaakt en worden zaden- en plantenpakketten beschikbaar gesteld.

bijschrift foto: Geert Koning van Natuurcentrum Arnhem overhandigt zaden aan vrijwilligers Reinda (links) en Cor (rechts) van de buurtmoestuin.

Bij Buurttuin De Oosthof maken ze hier dankbaar gebruik van. Vrijwilliger Reinda Mellema vertelt: “voor mij is deze plek een groene oase. Mensen kunnen komen proeven en leren over de groenten, granen, vruchten, bloemen en gezond eten. En het brengt buurtbewoners met verschillende achtergronden op een ontspannen manier samen. Dit gebeurt alleen jammer genoeg nog te incidenteel. Natuurcentrum Arnhem is hierbij voor ons een belangrijke spil. Zij helpt ons ook om onze relatie met de buurt te versterken en meer vrijwilligers aan te trekken”.

Geert Koning van Natuurcentrum Arnhem vult aan: “wij zetten in op het verbinden van bewoners rondom groene initiatieven en lokaal voedsel. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen van de nabijgelegen school die een kookworkshop of een excursie krijgen op deze tuin. Vanuit ons netwerk met scholen, verenigingen en bso’s brengen we initiatieven samen, zodat meer mensen van deze prachtige tuin kunnen genieten en er actief willen worden”.

Heb jij een idee rondom moestuinieren of eetbaar groen in jouw buurt? Neem dan contact op met Natuurcentrum Arnhem via Geert Koning. 

Wil je ook vrijwilliger worden op Buurttuin De Oosthof, neem dan contact op via groengroep@deoosthof.com