Groengroep De Oosthof

Voorjaar, hommels en zandbijen actief in de tuin van De Oosthof.

21-02-2021.

Kan een afbeelding zijn van bloem en natuur


Reinda in de spotlight.

Tuinieren, oogsten en verbinden


Vanaf de oprichting van Stichting Bewonersbedrijf De Oosthof is de groengroep als kleine zelfstandige club erg betrokken bij alles wat te maken heeft met de tuinen, bloem idylle en de directe omgeving van buurthuis De Oosthof.

De groengroep bestaat uit 4 leden. De taken binnen de groep zijn goed verdeeld en de onderlinge verhoudingen zijn erg prettig. 

De tuin bij De Oosthof is zodanig ingesteld dat bezoekers van het buurthuis de tuin in kunnen lopen en kunnen genieten wat op dat moment in de bloei staat.  

Vanaf dit jaar (2020) komt er meer accent te liggen op bloemen naast de bestaande bakken met kruiden en groenten. Daarnaast is nog door een lid van de groep een korenveldje aangelegd met oude graansoorten. 

De tuin is in tegenstelling tot de periode Diagonaal geen pluktuin meer en er mag ook niet meer zonder toestemming van een lid van de groengroep, kruiden en of bloemen / fruit geplukt worden.

Waar de groengroep ook heel bewust mee bezig is , is de verbinding met de tuin en de aangrenzende vlinder idylle. Er zijn dusdanig gewassen geplaatst dat er een enorme variatie aan vlinder- en bijensoorten te zien zijn. Bovendien zijn wij ook zeer trots dat enkele soorten tulpen, bloemen zich al vroegtijdig in alle glorie laten zien.

Bij ingang van de tuin is een bord geplaatst met daarop de regels voor het betreden van de tuin.

Als je groene vingers hebt, tijd om te genieten van tuinieren kom dan gerust bij ons langs.

We hebben een vaste dag in de week, waar we sowieso aanwezig zijn: donderdagmiddag vanaf een uur of 1 tot 4 half 5. 

Vragen of suggesties zijn altijd welkom: groengroep@deoosthof.com